Ryhmäilmiö oppilaitoksissa

Hyvään opiskeluryhmän antama tuki korostuu ammatillisessa koulutuksessa, jossa opiskelijoilla on kova paine osata valita alansa varhain, aikuistua pian, sekä siirtyä nopeasti työelämään. EHYT ry:n Ryhmäilmiö-toimintamallin koulutuksiin on osallistunut jo yli 3000 ammattioppilaitoksen opettajaa ja nuorisoalan toimijaa. Lue lisää Ryhmäilmiöstä: www.ryhmailmio.fi

Ryhmäilmiö oppilaitoksissa

Hyvään opiskeluryhmän antama tuki korostuu ammatillisessa koulutuksessa, jossa opiskelijoilla on kova paine osata valita alansa varhain, aikuistua pian, sekä siirtyä nopeasti työelämään. EHYT ry:n Ryhmäilmiö-toimintamallin koulutuksiin on osallistunut jo yli 3000 ammattioppilaitoksen opettajaa ja nuorisoalan toimijaa. Lue lisää Ryhmäilmiöstä: www.ryhmailmio.fi

Mitä voidaan tehdä?

Toimenpide-ehdotukset ammattiin
opiskelevien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kuinka terveyttä tehdään?
Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina.
Antti Maunu, EHYT Katsauksia 1/2014.

Mitä voidaan tehdä?

Toimenpide-ehdotukset ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kuinka terveyttä tehdään?
Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina.
Antti Maunu, EHYT Katsauksia 1/2014.

Yhteisöllisyyttä käytännössä

Ryhmäilmiö on suunniteltu ammattioppilaitosten ryhmänohjaajien käyttöön. Ryhmäilmiö auttaa muodostamaan opiskelijoista yhtenäisiä ja toimivia ryhmiä sekä ryhmäyttämään heitä läpi opintojen. Käsikirjan tuntirakenteen avulla opiskelija tulee säännöllisesti kuulluksi ja huomioiduksi. Ryhmäilmiö vahvistaa opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisöjen hyvinvointia uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengessä.

Lisätietoja Ryhmäilmiö-käsikirjasta ja käyttöönottokoulutuksista: www.ryhmailmio.fi »

AMIS – Arjen Ammattilaiset -hankkeesta

Amikset-kampanja on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n AMIS - Arjen Ammattilaiset -hanketta.

Hankkeessa tehdään työtä sen eteen, että ammattiin opiskelevien hyvinvointiin kiinnitettäisiin paremmin huomiota ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.

Meiltä saat myös lisätietoa ja materiaalia liittyen Amikset-kampanjaan.

Lisätiedot ja mediayhteydet:

  • Ranja Koski
    Päällikkö

AMIS – Arjen Ammattilaiset -hankkeesta

Amikset-kampanja on osa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n AMIS - Arjen Ammattilaiset -hanketta.

Hankkeessa tehdään työtä sen eteen, että ammattiin opiskelevien hyvinvointiin kiinnitettäisiin paremmin huomiota ja ryhdyttäisiin toimenpiteisiin epäkohtien korjaamiseksi.

Meiltä saat myös lisätietoa ja materiaalia liittyen Amikset-kampanjaan.

Lisätiedot ja mediayhteydet:

  • Ranja Koski
    Päällikkö

Jos koet aiheen tärkeäksi, jaa se:
Jos koet aiheen tärkeäksi, jaa se: